List of rasters.

Supports spatial filter_, except geom_equals.

Parameters:

uuid Optional filter on uuid or comma-separated list of uuids. For example: ?uuid=10415ccb-ec31-4d43-bdb3-db597061527b, 4a544b7a-772b-45fb-9aa4-a69447f34f52

organisation Optional related filter on Organisations. For example: ?organisation__name=DDSC

name Optional text filter on name. For example: ?name=Elevation

first_value_timestamp Optional temporal filter on first_value_timestamp. For example: ?first_value_timestamp=2016-06-21T06:05:00Z or ?first_value_timestamp__lt=2016-06-21T06:05:00Z

last_value_timestamp Optional temporal filter on last_value_timestamp. See first_value_timestamp.

Detail routes:

/api/v3/rasters/(uuid)/data/ Get data for raster uuid. Requires additional parameters. See the data endpoint for rasters_.

/api/v3/rasters/(uuid)/timesteps/ Get timesteps for raster uuid.

api/v3/rasters/(uuid)/set_meta/ Update metadata for raster uuid (POST).

GET /api/v3/rasters/
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 5214,
  "next": "https://demo.lizard.net/api/v3/rasters/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "url": "https://demo.lizard.net/api/v3/rasters/aef24e0f-700e-4646-88f5-aefa29e10559/",
      "uuid": "aef24e0f-700e-4646-88f5-aefa29e10559",
      "name": "Land use",
      "description": "Land use Vietnam",
      "organisation": {
        "url": "https://demo.lizard.net/api/v3/organisations/61f5a464c35044c19bc7d4b42d7f58cb/",
        "name": "Nelen & Schuurmans Consultancy",
        "unique_id": "61f5a464c35044c19bc7d4b42d7f58cb",
        "users_url": "https://demo.lizard.net/api/v3/organisations/61f5a464c35044c19bc7d4b42d7f58cb/users/"
      },
      "access_modifier": "Public",
      "supplier": null,
      "supplier_code": "lw",
      "origin": "1970-01-01T00:00:00Z",
      "interval": null,
      "first_value_timestamp": 0,
      "last_value_timestamp": 0,
      "last_modified": 1611070316613
    },
    {
      "url": "https://demo.lizard.net/api/v3/rasters/eae92c48-cd68-4820-9d82-f86f763b4186/",
      "uuid": "eae92c48-cd68-4820-9d82-f86f763b4186",
      "name": "Elevation",
      "description": "World DEM (locally enhanced by higher resolution data)",
      "organisation": {
        "url": "https://demo.lizard.net/api/v3/organisations/d742bfebe8584edcbb0db72668309ada/",
        "name": "Lizard - general layers",
        "unique_id": "d742bfebe8584edcbb0db72668309ada",
        "users_url": "https://demo.lizard.net/api/v3/organisations/d742bfebe8584edcbb0db72668309ada/users/"
      },
      "access_modifier": "Public",
      "supplier": null,
      "supplier_code": null,
      "origin": "1970-01-01T00:00:00Z",
      "interval": null,
      "first_value_timestamp": 0,
      "last_value_timestamp": 0,
      "last_modified": 1569414662382
    },
    {
      "url": "https://demo.lizard.net/api/v3/rasters/58472f03-2517-402c-af06-ab86b39515d6/",
      "uuid": "58472f03-2517-402c-af06-ab86b39515d6",
      "name": "Land cover",
      "description": "Land Cover World",
      "organisation": {
        "url": "https://demo.lizard.net/api/v3/organisations/d742bfebe8584edcbb0db72668309ada/",
        "name": "Lizard - general layers",
        "unique_id": "d742bfebe8584edcbb0db72668309ada",
        "users_url": "https://demo.lizard.net/api/v3/organisations/d742bfebe8584edcbb0db72668309ada/users/"
      },
      "access_modifier": "Public",
      "supplier": null,
      "supplier_code": "joeri.verheijden",
      "origin": "1970-01-01T00:00:00Z",
      "interval": null,
      "first_value_timestamp": 0,
      "last_value_timestamp": 0,
      "last_modified": 1591875843271
    },
    {
      "url": "https://demo.lizard.net/api/v3/rasters/e6b470e7-3ef9-4e61-8c62-1410794976b3/",
      "uuid": "e6b470e7-3ef9-4e61-8c62-1410794976b3",
      "name": "Schade",
      "description": "De waterschadekaart geeft een inschatting van de waterschade in euro’s per vierkante meter als er een extreme bui van 100 mm in twee uur valt (zie de Wateroverlastkaart). Deze schadebedragen zijn laag bij wegen en hoog bij gebouwen. De schadebedragen zijn berekend met de WaterSchadeSchatter module. In deze module zijn schadebedragen opgenomen voor de directe schade aan bijvoorbeeld vloerbedekking, maar ook indirecte schade door kosten van vervangende woonruimte. De WaterSchadeSchatter module bepaalt de schade o.a. aan de hand van het AHN2 en een landgebruikskaart die is opgebouwd uit o.a. de BAG, de TOP10NL, CBS bodemgebruik en de LGN6.",
      "organisation": {
        "url": "https://demo.lizard.net/api/v3/organisations/e29fe55426104037b4b14e6bd37a7881/",
        "name": "Den Haag",
        "unique_id": "e29fe55426104037b4b14e6bd37a7881",
        "users_url": "https://demo.lizard.net/api/v3/organisations/e29fe55426104037b4b14e6bd37a7881/users/"
      },
      "access_modifier": "Public",
      "supplier": "https://demo.lizard.net/api/v3/users/146/",
      "supplier_code": null,
      "origin": "1970-01-01T00:00:00Z",
      "interval": null,
      "first_value_timestamp": 0,
      "last_value_timestamp": 0,
      "last_modified": 1625744983121
    },
    {
      "url": "https://demo.lizard.net/api/v3/rasters/107a9b9b-5787-4bb0-8818-f05afe6560ab/",
      "uuid": "107a9b9b-5787-4bb0-8818-f05afe6560ab",
      "name": "TreesCmHeight (interactive heat stress)",
      "description": "Afgeleide bomenkaart op basis van de AHN2",
      "organisation": {
        "url": "https://demo.lizard.net/api/v3/organisations/61f5a464c35044c19bc7d4b42d7f58cb/",
        "name": "Nelen & Schuurmans Consultancy",
        "unique_id": "61f5a464c35044c19bc7d4b42d7f58cb",
        "users_url": "https://demo.lizard.net/api/v3/organisations/61f5a464c35044c19bc7d4b42d7f58cb/users/"
      },
      "access_modifier": "Public",
      "supplier": null,
      "supplier_code": null,
      "origin": "1970-01-01T00:00:00Z",
      "interval": null,
      "first_value_timestamp": 0,
      "last_value_timestamp": 0,
      "last_modified": 1620225571062
    },
    {
      "url": "https://demo.lizard.net/api/v3/rasters/9417d5b0-ae8d-4524-9135-30f103944443/",
      "uuid": "9417d5b0-ae8d-4524-9135-30f103944443",
      "name": "Wateroverlast",
      "description": "test",
      "organisation": {
        "url": "https://demo.lizard.net/api/v3/organisations/474afd212f2e4b4f82615142f1d67acb/",
        "name": "Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier",
        "unique_id": "474afd212f2e4b4f82615142f1d67acb",
        "users_url": "https://demo.lizard.net/api/v3/organisations/474afd212f2e4b4f82615142f1d67acb/users/"
      },
      "access_modifier": "Public",
      "supplier": null,
      "supplier_code": null,
      "origin": "1970-01-01T00:00:00Z",
      "interval": null,
      "first_value_timestamp": 0,
      "last_value_timestamp": 0,
      "last_modified": 1569578987827
    },
    {
      "url": "https://demo.lizard.net/api/v3/rasters/d8df54dc-785e-453d-b59a-f8e4502b3308/",
      "uuid": "d8df54dc-785e-453d-b59a-f8e4502b3308",
      "name": "Drooglegging",
      "description": "Deze laag drooglegging laat op hoog detailniveau (0,25 m2) zien welke delen van uw gemeente gevoelig zijn voor droogte. Drooglegging is het verschil tussen het maaiveld en de waterstand in het oppervlaktewater. In bemalen gebieden geeft dit een indicatie van te verwachten minimale en maximale grondwaterstanden. Deze informatie kan u helpen bij de analyse en interpretatie van zowel droogte als wateroverlast.\r\n\r\nDe kaart laat zien hoe hoog het maaiveld boven het waterpeil van de dichtstbijzijnde waterpartij ligt. De grondwaterstand zakt bij droogte tot dit waterpeil. Hoe hoger het maaiveld, hoe dieper de grondwaterstand kan zakken en hoe meer de bodem kan uitdrogen. Het maaiveld is bepaald uit het AHN2.",
      "organisation": {
        "url": "https://demo.lizard.net/api/v3/organisations/474afd212f2e4b4f82615142f1d67acb/",
        "name": "Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier",
        "unique_id": "474afd212f2e4b4f82615142f1d67acb",
        "users_url": "https://demo.lizard.net/api/v3/organisations/474afd212f2e4b4f82615142f1d67acb/users/"
      },
      "access_modifier": "Public",
      "supplier": null,
      "supplier_code": null,
      "origin": "1970-01-01T00:00:00Z",
      "interval": null,
      "first_value_timestamp": 0,
      "last_value_timestamp": 0,
      "last_modified": 1574352595181
    },
    {
      "url": "https://demo.lizard.net/api/v3/rasters/ca96c957-008e-4a5a-9553-664be58031e4/",
      "uuid": "ca96c957-008e-4a5a-9553-664be58031e4",
      "name": "Flood occurrence",
      "description": "Flood occurrence Vietnam on 250m resolution every 7 days (Satelligence - Sat4Rice)",
      "organisation": {
        "url": "https://demo.lizard.net/api/v3/organisations/0689c7a6ff2f4f5c9be3a275b7ab3a66/",
        "name": "Satelligence",
        "unique_id": "0689c7a6ff2f4f5c9be3a275b7ab3a66",
        "users_url": "https://demo.lizard.net/api/v3/organisations/0689c7a6ff2f4f5c9be3a275b7ab3a66/users/"
      },
      "access_modifier": "Public",
      "supplier": "https://demo.lizard.net/api/v3/users/965/",
      "supplier_code": null,
      "origin": "2010-01-01T00:00:00Z",
      "interval": "7 00:00:00",
      "first_value_timestamp": 1262304000000,
      "last_value_timestamp": 1451606400000,
      "last_modified": 1620116723469
    },
    {
      "url": "https://demo.lizard.net/api/v3/rasters/4c4d3d7f-6dfd-486d-a8b0-65da92187ed4/",
      "uuid": "4c4d3d7f-6dfd-486d-a8b0-65da92187ed4",
      "name": "Waterdiepte 100mm",
      "description": "3Di resultaat waterdiepte in Purmerend na bui 100mm in 2 uur",
      "organisation": {
        "url": "https://demo.lizard.net/api/v3/organisations/6c391e46265c4c23b13a0ded505160ca/",
        "name": "Purmerend",
        "unique_id": "6c391e46265c4c23b13a0ded505160ca",
        "users_url": "https://demo.lizard.net/api/v3/organisations/6c391e46265c4c23b13a0ded505160ca/users/"
      },
      "access_modifier": "Public",
      "supplier": null,
      "supplier_code": null,
      "origin": "1970-01-01T00:00:00Z",
      "interval": null,
      "first_value_timestamp": 0,
      "last_value_timestamp": 0,
      "last_modified": 1638878495513
    },
    {
      "url": "https://demo.lizard.net/api/v3/rasters/cd8f6251-b9a7-4dc8-a09d-b897a528d4e7/",
      "uuid": "cd8f6251-b9a7-4dc8-a09d-b897a528d4e7",
      "name": "Soil",
      "description": "World Soil Information on 250m resolution (ISRIC)",
      "organisation": {
        "url": "https://demo.lizard.net/api/v3/organisations/d742bfebe8584edcbb0db72668309ada/",
        "name": "Lizard - general layers",
        "unique_id": "d742bfebe8584edcbb0db72668309ada",
        "users_url": "https://demo.lizard.net/api/v3/organisations/d742bfebe8584edcbb0db72668309ada/users/"
      },
      "access_modifier": "Public",
      "supplier": null,
      "supplier_code": null,
      "origin": "1970-01-01T00:00:00Z",
      "interval": null,
      "first_value_timestamp": 0,
      "last_value_timestamp": 0,
      "last_modified": 1569414183846
    }
  ]
}