List of layers.

GET /api/v3/wmslayers/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 603,
  "next": "https://demo.lizard.net/api/v3/wmslayers/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "uuid": "ce37b931-6886-4a6f-846e-af571be060dd",
      "name": "Duikers",
      "description": "Duikers Almere",
      "slug": "Duikers_verv_shapeli",
      "get_feature_info": true,
      "min_zoom": 12,
      "max_zoom": 31,
      "url": "https://geoserver9.lizard.net/geoserver/Almere/wms",
      "tiled": true,
      "options": {
        "transparent": "true"
      },
      "legend_url": "https://geoserver9.lizard.net/geoserver/Almere/wms?request=GetLegendGraphic&format=image%2Fpng&width=20&height=20&layer=Duikers_verv_shapeli",
      "get_feature_info_url": "https://geoserver9.lizard.net/geoserver/Almere/wms"
    },
    {
      "uuid": "2b8f3ee4-56d8-4ca8-a717-9300af9bad7e",
      "name": "Luchtfoto Almere (2018)",
      "description": "Luchtfoto van gemeente Almere in 2018 (bron: gemeente Almere)",
      "slug": "AIK:Luchtfoto",
      "get_feature_info": false,
      "min_zoom": 0,
      "max_zoom": 31,
      "url": "https://geoserver-almereinkaart.webgispublisher.nl/AIK/wms",
      "tiled": false,
      "options": {
        "transparent": "true"
      },
      "legend_url": null,
      "get_feature_info_url": ""
    },
    {
      "uuid": "473f872e-8cbf-42ea-a8de-81b6c7a89519",
      "name": "Watervakken",
      "description": "Watervakken Almere",
      "slug": "almr_watervakken",
      "get_feature_info": true,
      "min_zoom": 12,
      "max_zoom": 31,
      "url": "https://geoserver9.lizard.net/geoserver/Almere/wms",
      "tiled": true,
      "options": {
        "transparent": "true"
      },
      "legend_url": "http://geoserver9.lizard.net/geoserver/Almere/wms?request=GetLegendGraphic&format=image%2Fpng&width=20&height=20&layer=almr_watervakken",
      "get_feature_info_url": "https://geoserver9.lizard.net/geoserver/Almere/wms"
    },
    {
      "uuid": "dfdd8f03-fc18-4bea-9e18-bd66d7e71e0d",
      "name": "Dwarsprofielen",
      "description": "Dwarsprofielen uit uploadservice Almere",
      "slug": "almr_uploadserver_dwarsprofielen",
      "get_feature_info": true,
      "min_zoom": 12,
      "max_zoom": 31,
      "url": "https://geoserver9.lizard.net/geoserver/Almere/wms",
      "tiled": true,
      "options": {
        "transparent": "true"
      },
      "legend_url": "http://geoserver9.lizard.net/geoserver/Almere/wms?request=GetLegendGraphic&format=image%2Fpng&layer=almr_uploadserver_dwarsprofielen",
      "get_feature_info_url": "https://geoserver9.lizard.net/geoserver/Almere/wms"
    },
    {
      "uuid": "d3eca0d8-94bc-4f3c-a224-0b6a9ec4ff0e",
      "name": "Boombedekking per buurt",
      "description": "",
      "slug": "Almere:r0160_bomen_per_wijk",
      "get_feature_info": true,
      "min_zoom": 0,
      "max_zoom": 31,
      "url": "https://geoserver9.lizard.net/geoserver/Almere/wms",
      "tiled": true,
      "options": {
        "transparent": "true"
      },
      "legend_url": "https://geoserver9.lizard.net/geoserver/Almere/wms?REQUEST=GetLegendGraphic&VERSION=1.0.0&FORMAT=image/png&LAYER=Almere:r0160_bomen_per_wijk&LEGEND_OPTIONS=forceRule:True;dx:0.2;dy:0.2;mx:0.2;my:0.2;fontName:Times%20New%20Roman;borderColor:#429A95;border:true;fontColor:#15EBB3;fontSize:18;dpi:180",
      "get_feature_info_url": "https://geoserver9.lizard.net/geoserver/Almere/wms"
    },
    {
      "uuid": "af88bb30-d96b-4e69-b136-54374b698a79",
      "name": "Waterlabel",
      "description": "Hoe werkt het Waterlabel?Het Waterlabel berekent het aantal millimeter neerslag dat een perceel kan vasthouden en vertaalt deze naar een label. Label ‘G’ geeft aan dat het perceel geen water vasthoudt en al het regenwater naar de omgeving/riolering afvoert. Een perceel met een label ‘A’ kan een klimaatbui van 60 mm vasthouden. De berekening houdt rekening met alle relevante kenmerken van een perceel, inclusief de bebouwing en verharding. Een particulier kan deze kenmerken via de website van het Waterlabel zelf invoeren, maar het is ook mogelijk om deze kenmerken voor een hele wijk of stad af te leiden uit open data zoals luchtfoto’s kadaster en BAG. De afgeleide kenmerken kunnen daarna worden aangepast of verfijnd door bewoners. Voorzieningen, zoals regenton of infiltratiekratten worden meegenomen in de bepaling van het Waterlabel.VerantwoordingVoor deze kaart is gebruik gemaakt van:Luchtfoto’s. Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).",
      "slug": "almere_klimaatatlas:1802_almere_waterlabels_luchtfoto_2015",
      "get_feature_info": true,
      "min_zoom": 0,
      "max_zoom": 31,
      "url": "https://maps1.klimaatatlas.net/geoserver/almere_klimaatatlas/wms",
      "tiled": true,
      "options": {
        "transparent": "true"
      },
      "legend_url": "https://maps1.klimaatatlas.net/geoserver/almere_klimaatatlas/wms?REQUEST=GetLegendGraphic&VERSION=1.0.0&FORMAT=image/png&LAYER=almere_klimaatatlas:1802_almere_waterlabels_luchtfoto_2015&LEGEND_OPTIONS=forceRule:True;dx:0.2;dy:0.2;mx:0.2;my:0.2;fontName:Times%20New%20Roman;borderColor:#429A95;border:true;fontColor:#15EBB3;fontSize:18;dpi:180",
      "get_feature_info_url": "https://maps1.klimaatatlas.net/geoserver/almere_klimaatatlas/wms"
    },
    {
      "uuid": "1ca8096f-aee4-433e-8d61-2a569324b2ea",
      "name": "Begaanbaarheid wegen",
      "description": "Bij een hevige regenbui kan het water op de straten zo hoog komen te staan dat bepaalde wegdelen onbegaanbaar worden voor personenauto’s, of zelfs voor calamiteitenverkeer zoals ambulances, politie en brandweer. Deze begaanbaarheidskaart laat zien welke wegen alleen voor calamiteitenverkeer of zelfs niet meer begaanbaar zijn na een hevige bui die één keer in de 100 jaar voorkomt (zie de themakaart Wateroverlast). Tevens zijn de kwetsbare locaties zichtbaar.\r\n\r\nBegaanbaarheid\r\n\r\nWegen zijn geclassificeerd als ‘begaanbaar’ als er een maximale waterdiepte is van 10 cm (groen). Bij waterdieptes tussen de 10 en 30 cm waterdieptes zijn de wegen geclassificeerd als 'begaanbaar voor calamiteitenverkeer' (geel). Dit houdt in dat ze niet meer begaanbaar zijn voor gewoon verkeer, maar wel voor hulpdiensten. Wegen met waterdieptes van 30 cm en meer zijn ‘onbegaanbaar’ (rood). De belangrijkste ontsluitingsroutes, inclusief openbaar vervoerbanen, zijn dikker weergegeven.\r\n\r\nToelichting en brondata\r\n\r\nDe begaanbaarheid wegen is het resultaat van een statistische analyse van de waterdieptekaart. Als input is het Nationaal wegen bestand gebruikt (01-12-2017) en de waterdieptekaart van de 70 mm in 1 uur bui.",
      "slug": "almere:begaanbaarheid_wegen_ahn3_bruggen_verbeterd2",
      "get_feature_info": true,
      "min_zoom": 0,
      "max_zoom": 31,
      "url": "https://maps1.klimaatatlas.net/geoserver/almere/wms",
      "tiled": true,
      "options": {
        "transparent": "true"
      },
      "legend_url": "https://maps1.klimaatatlas.net/geoserver/almere/wms?REQUEST=GetLegendGraphic&VERSION=1.0.0&FORMAT=image/png&LAYER=almere:begaanbaarheid_wegen_ahn3_bruggen_verbeterd2&LEGEND_OPTIONS=forceRule:True;dx:0.2;dy:0.2;mx:0.2;my:0.2;fontName:Times%20New%20Roman;borderColor:#429A95;border:true;fontColor:#15EBB3;fontSize:18;dpi:180",
      "get_feature_info_url": "https://maps1.klimaatatlas.net/geoserver/almere/wms"
    },
    {
      "uuid": "04e17b1c-0843-4993-ad36-147c4bc05c1a",
      "name": "Kwetsbare locaties",
      "description": "",
      "slug": "Almere:r0160_kwetsbare_objecten",
      "get_feature_info": true,
      "min_zoom": 0,
      "max_zoom": 31,
      "url": "https://geoserver9.lizard.net/geoserver/Almere/wms",
      "tiled": true,
      "options": {
        "transparent": "true"
      },
      "legend_url": "https://geoserver9.lizard.net/geoserver/Almere/wms?REQUEST=GetLegendGraphic&VERSION=1.0.0&FORMAT=image/png&LAYER=Almere:r0160_kwetsbare_objecten&LEGEND_OPTIONS=forceRule:True;dx:0.2;dy:0.2;mx:0.2;my:0.2;fontName:Times%20New%20Roman;borderColor:#429A95;border:true;fontColor:#15EBB3;fontSize:18;dpi:180",
      "get_feature_info_url": "https://geoserver9.lizard.net/geoserver/Almere/wms"
    },
    {
      "uuid": "de79aca8-3548-49fb-8f67-47d09143f4ff",
      "name": "Hemelwaterleiding inclusief afvoerkanaal LdVb",
      "description": "Deze laag laat de helemwaterleiding zien op plekken waar zich eveneens een afvoerkanaal zich bevind",
      "slug": "lv_klimaatatlas:1803_lv_hemelwaterleiding_incl_afvoerkanaal",
      "get_feature_info": false,
      "min_zoom": 0,
      "max_zoom": 31,
      "url": "https://maps1.klimaatatlas.net/geoserver/lv_klimaatatlas/wms/",
      "tiled": true,
      "options": {
        "transparent": "True"
      },
      "legend_url": "",
      "get_feature_info_url": ""
    },
    {
      "uuid": "8c6af4b3-8ab8-41bf-9833-5579b1fa4e0d",
      "name": "Hemelwaterleiding LdVb",
      "description": "Deze laag laat de huidige hemelwaterleidingen zien in Leidschendam-Voorburg",
      "slug": "lv_klimaatatlas:1803_lv_hemelwaterleiding",
      "get_feature_info": false,
      "min_zoom": 0,
      "max_zoom": 31,
      "url": "https://maps1.klimaatatlas.net/geoserver/lv_klimaatatlas/wms/",
      "tiled": true,
      "options": {
        "transparent": "True"
      },
      "legend_url": "",
      "get_feature_info_url": ""
    }
  ]
}