Endpoint for interacting with monitoring networks.

A monitoring network groups timeseries. Timeseries may be viewed, added, or deleted via the subendpoint /api/v4/monitoringnetworks/{uuid}/timeseries/.

Query parameters:

name Text filter on the name field. Supports the following lookups: exact, icontains, and startswith.

access_modifier Filter on access_modifier, options are 'Public', 'Private', 'Common', or 'Hidden'.

created: Temporal filter on created. Supports various lookup types (exact, lt, lte, gt, gte; created__exact by default). Filter values should be specified in ISO 8601 YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ format.

last_modified: Temporal filter on last_modified. Supports various lookup types (exact, lt, lte, gt, gte; last_modified__exact by default). Filter values should be specified in ISO 8601 YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ format.

Examples

?name__icontains=lizard

?access_modifier=Private

?access_modifier=100

?created__gte=2017-01-01T00:00:00Z

?last_modified__lt=2018-01-01T00:00:00Z
GET /api/v4/monitoringnetworks/
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 9,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "url": "https://demo.lizard.net/api/v4/monitoringnetworks/e896a10c-85a2-4b20-abe6-383727d3d6e1/",
      "uuid": "e896a10c-85a2-4b20-abe6-383727d3d6e1",
      "name": "KNMI weerstations",
      "organisation": {
        "url": "https://demo.lizard.net/api/v4/organisations/18d98431-8077-451a-a7ae-041aac7ad148/",
        "uuid": "18d98431-8077-451a-a7ae-041aac7ad148",
        "name": "KNMI"
      },
      "access_modifier": "Public",
      "num_timeseries": 513,
      "description": "Weerstations die onderdeel zijn van het landelijke KNMI meetnet.",
      "created": "2020-10-22T15:03:26.365843Z",
      "last_modified": "2021-05-05T12:10:34.574904Z"
    },
    {
      "url": "https://demo.lizard.net/api/v4/monitoringnetworks/b27e26da-17f3-4208-9990-8faa5a4dfe08/",
      "uuid": "b27e26da-17f3-4208-9990-8faa5a4dfe08",
      "name": "Landelijk Meetnet Water (LMW)",
      "organisation": {
        "url": "https://demo.lizard.net/api/v4/organisations/38b30b5a-292c-416a-a909-c94549d22109/",
        "uuid": "38b30b5a-292c-416a-a909-c94549d22109",
        "name": "Rijkswaterstaat"
      },
      "access_modifier": "Public",
      "num_timeseries": 462,
      "description": "Het Landelijk Meetnet Water (LMW) verricht verschillende soorten metingen in Nederland en op de Noordzee: waterstand, afvoer en stroming, golven, watertemperatuur en diverse meteorologische gegevens. Daarnaast bevat het LMW het verloop van de waterstanden en het astronomisch getij voor veel stations in de Nederlandse getijde wateren.\r\nRijkswaterstaat wint de informatie in met standaard meetapparatuur die is opgesteld op ruim 450 meetlocaties.",
      "created": "2020-10-22T15:19:17.081705Z",
      "last_modified": "2021-02-23T09:24:04.494499Z"
    },
    {
      "url": "https://demo.lizard.net/api/v4/monitoringnetworks/50a999df-aba4-4e52-b155-255b497d70b8/",
      "uuid": "50a999df-aba4-4e52-b155-255b497d70b8",
      "name": "Waterstanden Zuiderzeeland",
      "organisation": {
        "url": "https://demo.lizard.net/api/v4/organisations/188a569b-f0ac-4e98-81db-499de07f7582/",
        "uuid": "188a569b-f0ac-4e98-81db-499de07f7582",
        "name": "Zuiderzeeland"
      },
      "access_modifier": "Public",
      "num_timeseries": 514,
      "description": "Dit meetnet omvat alle waterstandsmetingen die door Waterschap Zuiderzeeland worden ingewonnen.",
      "created": "2021-01-20T14:36:08.596166Z",
      "last_modified": "2021-07-01T18:39:21.192645Z"
    },
    {
      "url": "https://demo.lizard.net/api/v4/monitoringnetworks/fd4bf528-5037-4679-bcb4-416218c78203/",
      "uuid": "fd4bf528-5037-4679-bcb4-416218c78203",
      "name": "HWPP-OF-11-2020",
      "organisation": {
        "url": "https://demo.lizard.net/api/v4/organisations/f677796c-8bf2-47ce-9457-c30f8ec3faf4/",
        "uuid": "f677796c-8bf2-47ce-9457-c30f8ec3faf4",
        "name": "Hedwige-Prosperpolder"
      },
      "access_modifier": "Public",
      "num_timeseries": 0,
      "description": "Monitoring network of the overflow experiments in the Hedwigeprosperpolder (February 2020)",
      "created": "2021-01-28T14:44:40.190775Z",
      "last_modified": "2021-01-28T14:44:40.190731Z"
    },
    {
      "url": "https://demo.lizard.net/api/v4/monitoringnetworks/669a3ffb-a32a-47fc-8631-4ddc7df88fdb/",
      "uuid": "669a3ffb-a32a-47fc-8631-4ddc7df88fdb",
      "name": "HWPP-OF-02-2021",
      "organisation": {
        "url": "https://demo.lizard.net/api/v4/organisations/f677796c-8bf2-47ce-9457-c30f8ec3faf4/",
        "uuid": "f677796c-8bf2-47ce-9457-c30f8ec3faf4",
        "name": "Hedwige-Prosperpolder"
      },
      "access_modifier": "Public",
      "num_timeseries": 0,
      "description": "Monitoring network of the overflow experiments in the Hedwigeprosperpolder (February 2021)",
      "created": "2021-01-28T17:35:17.710276Z",
      "last_modified": "2021-01-28T17:35:17.710244Z"
    },
    {
      "url": "https://demo.lizard.net/api/v4/monitoringnetworks/1d5ecf3a-e80b-4452-b9d3-220d747ddc04/",
      "uuid": "1d5ecf3a-e80b-4452-b9d3-220d747ddc04",
      "name": "1001 - Apeldoorn, Uddel",
      "organisation": {
        "url": "https://demo.lizard.net/api/v4/organisations/e7d66583-43b2-4c90-b118-f2093798885a/",
        "uuid": "e7d66583-43b2-4c90-b118-f2093798885a",
        "name": "Vitens NV"
      },
      "access_modifier": "Public",
      "num_timeseries": 157,
      "description": "",
      "created": "2021-02-05T09:48:27.239738Z",
      "last_modified": "2021-02-05T09:48:27.239714Z"
    },
    {
      "url": "https://demo.lizard.net/api/v4/monitoringnetworks/717ed64f-5484-4e21-b9b8-92480b8d9527/",
      "uuid": "717ed64f-5484-4e21-b9b8-92480b8d9527",
      "name": "FAME",
      "organisation": {
        "url": "https://demo.lizard.net/api/v4/organisations/f061d542-b91c-40b8-a76d-8e9fc919ffb8/",
        "uuid": "f061d542-b91c-40b8-a76d-8e9fc919ffb8",
        "name": "FAME"
      },
      "access_modifier": "Public",
      "num_timeseries": 2,
      "description": "Groundwater wells FAME.",
      "created": "2022-02-03T13:31:13.986421Z",
      "last_modified": "2022-02-03T13:33:10.590093Z"
    },
    {
      "url": "https://demo.lizard.net/api/v4/monitoringnetworks/1a3fbb4e-fe41-4e79-8e93-8594ef0a0af1/",
      "uuid": "1a3fbb4e-fe41-4e79-8e93-8594ef0a0af1",
      "name": "Primair meetnet grondwaterstand",
      "organisation": {
        "url": "https://demo.lizard.net/api/v4/organisations/c152eb26-47d7-4444-956c-15da0dcf5464/",
        "uuid": "c152eb26-47d7-4444-956c-15da0dcf5464",
        "name": "Provincie Noord-Brabant"
      },
      "access_modifier": "Public",
      "num_timeseries": 1727,
      "description": "Primair meetnet grondwaterstand",
      "created": "2022-03-24T09:42:43.833972Z",
      "last_modified": "2022-03-24T09:42:43.833942Z"
    },
    {
      "url": "https://demo.lizard.net/api/v4/monitoringnetworks/5f94c7be-5d94-45ed-b277-e5927014a582/",
      "uuid": "5f94c7be-5d94-45ed-b277-e5927014a582",
      "name": "test-chris-2",
      "organisation": {
        "url": "https://demo.lizard.net/api/v4/organisations/61f5a464-c350-44c1-9bc7-d4b42d7f58cb/",
        "uuid": "61f5a464-c350-44c1-9bc7-d4b42d7f58cb",
        "name": "Nelen & Schuurmans Consultancy"
      },
      "access_modifier": "Public",
      "num_timeseries": 0,
      "description": "test van chris",
      "created": "2022-03-24T19:52:05.709018Z",
      "last_modified": "2022-03-24T19:52:05.708983Z"
    }
  ]
}